کەلای ئەڵێ لە شێخ مراد ئەپرسێ ئەڵێ سەید...

از کتاب:
ڕشتەی مرواری (بەرگی ٨)
اثر:
علاالدین سجادی (1907-1984)
 1 دقیقه  841 مشاهده

کەلای ئەڵێ: لە شێخ مراد ئەپرسێ ئەڵێ سەید قلیە وە قاف کەنەی یا وە غەین؟ ئەویش ئەڵێ سەید کەلای: نە وە قاف کەنەی نە وە غەین، وە گۆشت کەنەی، بچوو قەرێ بارە تا بخونەی.