ئەوە چ سۆزێکە کە وێنەی تەمیی دەماوەند لەو...

از کتاب:
ڕشتەی مرواری (بەرگی ٧)
اثر:
علاالدین سجادی (1907-1984)
 1 دقیقه  470 مشاهده

ئەوە چ سۆزێکە کە وێنەی تەمیی دەماوەند لەو دڵە بەکوڵەوە ئەدا بەیەکا و لە دوورەوە بۆی ئەکەوێتە گمە؟! خاڵیی سەر گۆنای یاری، هیچ شتێکی تر نییە بیچوێنێ بەو؛ تەنیا ئاگری زەردەشتییە نەبێ کە لە ئاتەشگای سەر دیارانەوە بڵێسە ئەدا و ئەڵێ:

خاڵێ وا وەبان گۆنای پیرۆزەوە
وەک شەم ئەسووزێ وە نەکرۆزەوە!