ئەم هۆنراوەیەی مەولەوی لێک بدەرەوە من هەر

از کتاب:
ڕشتەی مرواری (بەرگی ٧)
اثر:
علاالدین سجادی (1907-1984)
 1 دقیقه  949 مشاهده

ئەم هۆنراوەیەی مەولەوی لێک بدەرەوە:

من هەر تۆم هەنی، نەواچی تۆم بۆ،
تۆم بۆ، چەنی عام نیام چەنی تۆ،
دەم بۆری دوو بازباز: واتە بازگە.، وە تورکی تێلکیتیلکی: ڕێوی.
من دەرچووم لە مڵک، تۆ بووی وە مڵکیمڵکی: کارەکەری ماڵی سلێمان بەگی حەمە بەگی حەمە پاشای جافە و ناوی بە سووک دەرچووە.