لە ئاسمانی سەربەرزییا هەزاران

از کتاب:
گوڵاڵە سوورە
اثر:
کامران مکری (1929-1986)
 1 دقیقه  879 مشاهده
لە ئاسمانی سەربەرزییا هەزاران
بوون بە هەور خوێنی خۆیان ئەباران
لە سەرکەژی ڕزگارییا کوڕی شەنگ
چنگی گیرکرد لە گەردنی شەوەزەنگ
لەوێدا بوو بە دەستی خۆی، خۆی سووتان
لەبەر تۆ بوو، بوو بە «ڕۆژی» کوردستان