یا شای سەبووری

از کتاب:
دیوانی بێسارانی
اثر:
بیسارانی (1643-1702)
 1 دقیقه  617 مشاهده
یا شای سەبووری ...
مەر تۆ بدەری سەبری سەبووری
تۆ کەری عیلاج دەردی مەهجووری
وەرنە کێ دارۆ تاقەتی دووری
عەزاب کێشی دەرد، زامنی دووریم
پەشێو حاڵ پەی دین، ئەو جەمین نووریم
دوور کەفتەی وەتەن، دوور وڵاتەنان
خەم کێش و خەمناک، خەم خەڵاتەنان