نەرگسێ مەبۆ ساق سەوز و چەم زەرد

از کتاب:
دیوانی بێسارانی
اثر:
بیسارانی (1643-1702)
 1 دقیقه  591 مشاهده
نەرگسێ مەبۆ ساق سەوز و چەم زەرد
شەو بە شەونم کەیل، پەل سپی و بێ گەرد
شەوان بە شەونم، خاڵ مەدۆ جەڵا
جامی زەڕ پێوەن، چوون حوققەی تەڵا
چەنی بادی سوبح باڵا مەنمانۆ
شکۆفەش بە شەوق ئافتاو مەمانۆ
تەن لەرزان بە جەور، بادی سوب تۆفان
پێشرەوی قووشەن، شەوق شکۆفان
شێوەی ئەو نەرگس بەو شەوبەندەوەن
بەو شای شکۆفان شا پەسەندەوەن