شیرین شەرم نیەن

از کتاب:
دیوانی بێسارانی
اثر:
بیسارانی (1643-1702)
 1 دقیقه  746 مشاهده
شیرین شەرم نیەن ...
شیرین پەی خاسان، شەرت هەن، شەرم نیەن
پەی چێش مەواچان حیجاب خاس نیەن؟
جە ئافتاو خاستەر کەسێ کێ دیەن؟
ئەگەر پەی خاسان حیجاب خاس مەدی
ئافتاب و مەهتاب هیچ کەس نمەدی
کەسێ وێنەی تۆ شەم بۆ جەمینش
لازم پەروانان مەیان وە دینش
ئێمەیچ پەروانەی شەم شوناسانیم
پەڕ و باڵ سفتەی دینی خاسانیم
میللەتی پاک دین پێغەمبەرانیم
نەک جە تایفەی کەم نەزەرانیم
بنمانە جەمین نووری پاکتەن
ئەر تۆ پاکەنی، جە کێ باکتەن؟