شیرین شناسان

از کتاب:
دیوانی بێسارانی
اثر:
بیسارانی (1643-1702)
 1 دقیقه  501 مشاهده
شیرین شناسان ...
یە چە ڕۆیێ بی؟ من تۆم شناسان
نە خودا مەرگێ مەدۆ بە ئاسان
نە دڵ جەلای تۆ مەبۆ هەراسان
دەست و پا بەستە خەجاڵەتەنان
چوون شاهی شەترەنج کش و ماتەنان