شای سۆسەن خاڵان

از کتاب:
دیوانی بێسارانی
اثر:
بیسارانی (1643-1702)
 1 دقیقه  595 مشاهده
شای سۆسەن خاڵان ...
مایەی ڕێحانان، شای سۆسەن خاڵان
کەردەنش وە زێد بورجی کۆساڵاناعلام
دینش سەرمایەی دڵ کەردەن تاڵان
دوو زوڵفش دەستەی پەریزاد بەستەن
دوو دیدەش دیدەی نەرگسی مەستەن
سوڵتانی سۆسەن، تەختی سوڵتانی
شیەن نە مەزهەب، خاڵی موڵتانی
گوڵانی ڕەنگ ڕەنگ، نازاران دڵگیر
وەفراوان نیان، نە پاشان زنجیر
نەبا جە ناگا دوور گنان جە لاش
بنان وەخت سەیر فەرشی قەدەمگاش
گاهێ مەیلش هەن وە سەیرانی گوڵ
پا نەنیۆ وە بووم، بنیۆ وەبان گوڵ
شیرین لەیلێوەن، سپەردەی وەیس بۆ
چوون لەیلێ ڕەنگەن، با یەکێش قەیس بۆ