دڵە لاڵ خاسەن

از کتاب:
دیوانی بێسارانی
اثر:
بیسارانی (1643-1702)
 1 دقیقه  593 مشاهده
دڵە لاڵ خاسەن ...
زووان بەستەی لەنگ و لاڵ خاسەن
جە بێ بەینەتان بەین بەتاڵ خاسەن
جەلای دڵ خاران خەم خەیاڵ خاسەن
جەستەی بێزاریت سەنگەسار خاسەن
گڵکۆی نەدیەنت، نادیار خاسەن
دیدەی نەمینت بە بێ نوور خاسەن
جە وەقتی جەولان نوور جەی دوور خاسەن
سا کە تۆ وێت دی بەی حاڵ و وێنە
هیچ بە قەول و فیعل ئیقرار مەبینە