دڵەی دەردینم

از کتاب:
دیوانی بێسارانی
اثر:
بیسارانی (1643-1702)
 1 دقیقه  558 مشاهده
دڵەی دەردینم ...
هەی دڵەی پڕ داخ، دایم دەردینم
مەکانی کێشان ئاهی سەردینم
بە بای ستێزەی، تەن کۆن نەفتینم
تاکەی مەنمانی جەفا بە حاڵم؟
مەوینی چوون کۆ جە لات زوخاڵم
پەی چی مەوینوون، بەختی سیای تۆ
ستارەی وە شووم، بەختم زیای تۆ
منەت مەبەروون، ئەوەند زامەت لێت
پاسە بەختی تۆن، هێمای کەمەن پێت