چراغم مەیل کە

از کتاب:
دیوانی بێسارانی
اثر:
بیسارانی (1643-1702)
 1 دقیقه  571 مشاهده
چراغم مەیل کە ...
ڕۆیێ بۆ وە سەیر چەمەنان مەیل کە
تەماشای ڕەنگ بەست ڕەشتەی سیوەیل کە
دامانی هەردان جە عەنبەر کەیل کە
وایەش هەر ئێدەن جە ناگا جارێ
بکەری وە ڕەنگ ڕشتەش گوزارێ
سیوەیل پەی شادەن، خەزان ڕەنگ و بۆ
بگێران جە شەوق شۆڵەی ڕەنگی تۆ