چراغم شەهید

از کتاب:
دیوانی بێسارانی
اثر:
بیسارانی (1643-1702)
 1 دقیقه  718 مشاهده
چراغم شەهید ...
وەختێ وە نیگات مەکەریم شەهید
بۆ بەشقی خودای حەمید و مەجید
جە زوڵفی سیات یەک تایێ وەحید
بوزەم نە گەردەن بە وێنەی زوننار
بەو زوننارەوە بشوون وە مەزار
تائەر مەلەکان بیانیم وەسەر
وینان ئەو زوننار تۆم بەستەن کەمەر
شەرمی زوڵفی دێز سیات کەرانێ
عەزابی دۆزەخ پێم نەدەرانێ