چراغم بێ تۆ

از کتاب:
دیوانی بێسارانی
اثر:
بیسارانی (1643-1702)
 1 دقیقه  805 مشاهده
چراغم بێ تۆ ...
ئێوار تا سەحەر، بێ خاو بیم بێ تۆ
ئەسرین جە دیدەم پەیاپەی مەشۆ
چوون سەیلی وەهار، هەر شەو تا وە ڕۆ
کزەی جەرگی وێم مەژنەوو بە گۆش
دڵ لادێ جە خەم نیەن فەرامۆش
ئیسە زەدەی زام پەشێو حاڵ جەستە
ئینتیزار پەی دین شای ئاوات وەستە