چراغم بە چەم

از کتاب:
دیوانی بێسارانی
اثر:
بیسارانی (1643-1702)
 1 دقیقه  721 مشاهده
چراغم بە چەم ...
بەینەتی دووریت بدارە بە چەم
ئەوڕۆ بینایی دیدەم بیەن کەم
فەڵەک جیاش کەرد ئێمە و تۆ جە هەم
مینای خاترت جێم نەگێرۆ گەرد
جە دوور وەتەنیت مەیلت نەبۆ سەرد
هەر پاسە بیەن شەرتی دڵداران
بەینەتی دووری بە چەم مەداران
من ئەر سەد غەریب دوور جە زامەنم
هێمای ئەو غوڵام دەست بە دامەنم