چراغ من زامەت

از کتاب:
دیوانی بێسارانی
اثر:
بیسارانی (1643-1702)
 1 دقیقه  650 مشاهده
چراغ من زامەت ...
من زامەت دار بوون بکێشون زامەت
من دەروون هوونی باری مەڵامەت
من مەینەتبار بوون، پەرێ ئەو قامەت
شەوان و ڕۆوان، ماهێ یا ساڵێ
ئەر بە تۆ یاوۆ کەمتەر مەڵاڵێ
ئەمن جیاتیش سەر و ماڵ و مین
ماڵ میراس بەرۆش، سەر خاکی زەمین