چراغ سەودایێ

از کتاب:
دیوانی بێسارانی
اثر:
بیسارانی (1643-1702)
 1 دقیقه  695 مشاهده
چراغ سەودایێ ...
ئەر دڵ نەکێشۆ بێ تۆ سەودایێ
نە پێکۆ بەئاهـ سوب سەحەرگایێ
زامدار بۆ بە زام موژە مەودایێ
سەرێ سەودای تۆش نەبۆ جە سەردا
گۆشێ نەشنەوۆ دەنگت جەوەردا
ئەو سەرە خەریک دەردی ستەم بۆ
ئەو گۆشە پڕ دەرد بە باری خەم بۆ
دیدەیە جە دوور نەوینۆ ڕەنگت
زبانێ نەبۆ شەو بە هام دەنگت
ئەو دیدە سزاش بێ مودارا بۆ
ئەو زبان بە سەنگ سیای سارا بۆ