چراغ سەردەنی

از کتاب:
دیوانی بێسارانی
اثر:
بیسارانی (1643-1702)
 1 دقیقه  676 مشاهده
چراغ سەردەنی ...
دییارەن بێ مەیل مۆبەت سەردەنی
یا خەیاڵ نەجای هەنی بەردەنی
یا دەست جە بەینەت کۆتا کەردەنی
یا بەدیی بەدان نە ڕاگەت بەردەن
یاخۆ بێ شەرتیت وە عادت کەردەن
وەرنە یانی چێش بینایی چاوان
وستەنت وە بێز بەندەی بێ تاوان
قیبلەم ئەر وەفات ئیدەن چەنێمان
مۆبەتی سەردی مەنمانی پێمان؟
پەس قەسەم وەرمێ بە دیدارتان
هەنی نەوەرمێ ئاو جە شارتان
گونای تۆ نیەن ستارەم چەفتەن
ستارەم جە ناو ستاران کەفتەن