چراغ ڕەزان بۆ

از کتاب:
دیوانی بێسارانی
اثر:
بیسارانی (1643-1702)
 1 دقیقه  818 مشاهده
چراغ ڕەزان بۆ ...
خاس ئیدەن گڵکۆم نە پای ڕەزان بۆ
نزیک وە پرشنگ پای قەڵوەزان بۆ
ئامێتەی خاکم وەڵگی خەزان بۆ
بادا وە گلکۆم خاکی نۆ نەبۆ
با یەکجار کۆنەی سەد ساڵ کۆنە بۆ
بەڵکە قیبلەی وێم جە ناکا جارێ
بەیۆ وە سەیران، عەزمی شکارێ
نابەڵەو بنیۆ پا وە گڵکۆم دا
وە قەبری تازەی تەنیایی نۆم دا
تا جە ژێری سەنگ ساکن بۆ دەردم
نەبا سەنگ سۆچۆ بە ئاهی سەردم