پڕ خومارشەن

از کتاب:
دیوانی بێسارانی
اثر:
بیسارانی (1643-1702)
 1 دقیقه  928 مشاهده
پڕ خومارشەن...
شیرین دوو دیدەی پڕ خومارشەن
جەو پەی دیدە و دڵ ئینتیزارشەن
فێشتەر مەیلشەن، کەمتەر قارشەن
گاگایێ بە سێخ دڵ مەدۆ بە تێغ
شێوەش مەڵهەمەن جێم کەرۆ درێغ
یانی ئە و زایف باری دەرد نیەن
نیمەشەو کوشتەی ئاهی سەرد نیەن
وەرنە زەڕیۆ مەیل ئەو سۆسەن خاڵە
وەسەن پەی شیفای زامی سەد ساڵە