مەملەکەتی سیحر

از کتاب:
مێرگی زام مێرگی هەتاو
اثر:
شیرکو بیکس (1940-2013)
 1 دقیقه  484 مشاهده
لە سەرانسەری خەیاڵما، گەر بگەڕێی
بۆ بستێ سێبەر و هەتاو
بۆ قولانجێ شپرزەیی
بۆ جێ پێیەک لە مێرگی خەم
بۆ تۆزقاڵێ لە ئارام و
بۆ زەڕڕەیەک لە پێکەنین
تۆی تیا نەبی ؟!
بەدیی ناکەیت
ئیتر من چۆن
مەملەکەتی سیحری تۆ نیم!.