جستجو

نمایش نتایج 1 به 15 از مجموع 945 نتیجه
سید کامل امامیشاری دڵ بەشی فارسی
رشته‌ی مهر
رشته‌ی مهر به هر بی‌سر و پا نتوان بست دل بهر دلبر بی مهر و وفا نتوان بست دل چو ...
فارسی
غزل
فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن
سید کامل امامیشاری دڵ بەشی فارسی
شفا
تو دانی با تو مرا عهد و ماجرایی هست ز خاک‌پای تو بر خاطرم صفایی هست به چاک سینه...
فارسی
غزل
مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن
سید کامل امامیشاری دڵ بەشی فارسی
در وفات رهی معیری
«رهی» راه فرار از خیل ابنای زمان بگرفت ز داغ حسرت آنان همی چشم از جهان بگرفت چو...
فارسی
غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
سید کامل امامیشاری دڵ بەشی فارسی
هوشیار نیست
تو بمان ای چون تو کس غم‌خوار نیست! چون تو کس با مستمندان یار نیست جز تو ای قربا...
فارسی
غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
سید کامل امامیشاری دڵ بەشی فارسی
زخم مژه
باغبانی که به گلزار تو محرم نشود خاطرش تا به قیامت خوش و خرم نشود آن کسی را که ...
فارسی
غزل
فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن
سید کامل امامیشاری دڵ بەشی فارسی
مردمان خدا
صوفیان وردشان «انا الحق» بود گرچه منصوروار بر دارند روز و شب با خدا به امر خدای...
فارسی
قطعه
فعلاتن مفاعلن فعلن
سید کامل امامیشاری دڵ بەشی فارسی
گل جامه درید
شب آمد و رفت و نوبت صبح امید بر هر در و بام عاشق و دوست دمید هنگام گل و سنبل و ...
فارسی
غزل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعل
سید کامل امامیشاری دڵ بەشی فارسی
دوران مهر
با دل شوریده گیرم بعد از این دامان مهر خوش بود با عشق جانان طی شود دوران مهر شاه...
فارسی
غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
سید کامل امامیشاری دڵ بەشی فارسی
از کارزار افتاده‌ام
قطره‌ای از آب دریایم، کنار افتاده‌ام بی‌نگین و همدم و غواص و یار افتاده‌ام گاه ...
فارسی
غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
سید کامل امامیشاری دڵ بەشی فارسی
صید حرم
من بیچاره بر گرد رخ جانانه می‌گردم به عشق سوختن او شمع و من پروانه می‌گردم به ی...
فارسی
غزل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
سید کامل امامیشاری دڵ بەشی فارسی
متاع محبت
چو آفتاب سراسیمه شرق و غرب دویدم ز هر دو سوی به شکل جمال دوست ندیدم هزار در بزد...
فارسی
غزل
مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن
سید کامل امامیشاری دڵ بەشی فارسی
پر بسته
سر ز پا نشناسم و پا از سر سوداگرم وای گه بر پای پرآزار و گه دردسرم گه دلم گرم ا...
فارسی
غزل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
سید کامل امامیشاری دڵ بەشی فارسی
شمع شبستان
می‌گریم و می‌خندم چون شمع شبستانم کوته‌نظر و فکرم، چون طفل دبستانم گه لاغرم و ز...
فارسی
غزل
مفعولُ مفاعیلن مفعولُ مفاعیلن
سید کامل امامیشاری دڵ بەشی فارسی
هیچ و هیچ
جانا بیا که درد دل خود دوا کنیم! خود را ز قید و بند تکلف رها کنیم آن نسیه جان ...
فارسی
غزل
مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن
سید کامل امامیشاری دڵ بەشی فارسی
مناجات
یا رب به کرم رحمی! دیوانه‌ی هر کویم پروانه‌ی هر نوری، می‌سوزم و می‌گویم از بار ...
فارسی
غزل
مفعولُ مفاعیلن مفعولُ مفاعیلن