پرسش‌های متدوال

2019/12/13 17:45:00 320

چگونه می‌توانم با پروژه همکاری داشته باشم؟

لطفا به صفحه‌ی مشارکت مراجعه بفرمایید.

چرا آثار نویسندگان و شاعران معاصر همچون عبدالله په‌شیو را در وبسایت قرار نمی‌دهید؟

فعلاً بر آنیم متنی را در وبسایت قرار بدهیم که:

چگونه می‌توانم «حساب کاربری» برای تصحیح و افزودن متن‌ها داشته باشم؟

هدف پروژه وژینبوکس تبدیل شدن به منبعی قابل اعتماد است. در شرایط فعلی ویرایش متون از جانب هر فردی را به صلاح پروژه نمی‌دانیم و نتیجه زحمات مشارکت‌کنندگان را در معرض خطر قرار نمی‌دهیم.

برای بدست آوردن حساب کاربری، لطفا با ارسال پیامی از طریق فرم تماس با ما، مشخصات، میزان تحصیلات و تجاربیاتتان را در ویرایش متون کردی برایمان بفرستید. اگر شما دانش و توان کافی را داشته باشید مدیران با کمال میل با شما ارتباط خواهند گرفت.

برای انجام پژوهشی علمی به متون موجود در وبسایت نیازمند هستم. وژینبوکس به من کمک می‌کند؟

با کمال میل و با افتخار، مدیران وژینبوکس هر آنچه که در توان داشته باشند برای کمک به پژوهشگران انجام خواهند داد. لطفا از طریق فرم تماس با ما پیام داده و خود را معرفی کرده همچنین عنوان پژوهش و موارد مورد نیاز را مشخص بنمایید.

اطلاعات درمورد وژینبوکس: