حسیبه سیدی

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
مکان:
سقز
مشارکت‌ها:
مشارکت در 2 کتاب

مشارکت‌ها:

  1. لاس و خەزاڵ (فیدایی): تایپ (لاپەڕەی 136-265)
  2. عەقیدەی مەرزیە: تایپ (لاپەڕەی: ٢٢ تا ١٠٣ و لاپەڕەی ١٥٣ تا ٢٠٠)