حەسیبە سەییدی

ماستەری زانستی زانیاری و زانینناسی
شوێن:
سەقز
بەشدارییەکانی:
بەشداری لە 2 کتێبدا

بەشدارییەکانی:

  1. لاس و خەزاڵ (فیدایی): تایپکردنەوە (لاپەڕەی 136-265)
  2. عەقیدەی مەرزیە: تایپکردنەوە (لاپەڕەی: ٢٢ تا ١٠٣ و لاپەڕەی ١٥٣ تا ٢٠٠)