سرویس ژیر

سرویس ژیر

سرویس استخراج متن از تصویر. آدرس: https://zhir.io/
مکان:
اربیل
مشارکت‌ها:
مشارکت در 4 کتاب

مشارکت‌ها:

  1. بەرهەمی خاوێن: نویسه‌خوان نوری (لاپەڕەی 149 تا 259)
  2. چەپکێ گوڵ و خونچە: نویسه‌خوان نوری (لاپەڕەی 60 تا 147)
  3. گرد و کۆ: نویسه‌خوان نوری (پێشەکی)
  4. کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند: نویسه‌خوان نوری (لاپەڕەی 550 تا 600)