ئەبڕێتەوە ئەم عومرە چ شیرین و چ تاڵ

لە کتێبی:
دیوانی شێخ نووری
بەرهەمی:
شێخ نووری شێخ ساڵح (1896-1958)
 1 خولەک  543 بینین
ئەبڕێتەوە ئەم عومرە چ شیرین و چ تاڵ
ڕۆح هاتە سەری لێوت، چ شا بی و چ حەماڵ
مەی نۆش کە، ساڵ و مانگ گەلێ پاش من و تۆ
مانگ ئەوەلی دێ و ئەگاتەوە ئاخر ساڵ