شاری کۆیە کە لەبالەب بوتی غونچە لەبە

لە کتێبی:
دیوانی شێخ ڕەزای تاڵەبانی
بەرهەمی:
شێخ ڕەزای تاڵەبانی (1831-1910)
 1 خولەک  1598 بینین
شاری کۆیەناوی تایبەت کە لەبالەب بوتی غونچە لەبە
گەر فەلەک لێی بگەڕێ مەنبەعی عەیش و تەرەبە
دڵبەرانی بە مەسەل هەر وەکوو ئەشعاری منن
کامی لێ ئەگری ئەبێژی ئەمەیان مونتەخەبە
غارەتی عەقڵی منی کردووە زیبا سەنەمێ
عاریزی ڕەشکی قەمەر قامەتی نەخڵی ڕوتەبە
نەوزەرناوی تایبەت ئاسا، فەرەیدوونناوی تایبەت سیفەت و سەلمناوی تایبەت ڕەوش
شێر مانەند و سیاوەشناوی تایبەت وەش و خوسرەوناوی تایبەت لەقەبە
عاریز و غەبغەب و ڕوخسار و زەنەخدان و لەبی
نازک و توحفە و زیبا و بەدیع و عەجەبە
دڵبەر و زەڕکەمەر و جیلوەگەر و عیشوەفرۆش
سەروی سیمین بەدەن و شاهید و شیرین لەقەبە
زاڵم و دڵشکەن و دۆستکوژ و خەسمنەواز
عیسەوی دین و موغ ئایین و فەڕەنگی مەزەبە
سێوی داناوە لە ژێر لێو کە ئەمەم گۆی زەقەنە
زیوی خڕ کردووە وەک گۆ کە ئەمیشم غەبەبە
لالەڕوو، شێفتەموو، خالیبە بۆ عەربەدە جۆ
رووی وەکو ماهی فەلەک زولفی وەکو زووزەنەبە
خواستی لێی ماچێ ڕەزاناسناوی ئەدەبی کافرە نەیدا و وتی
ئەی خودا لەم کوڕە شێخزادەیە چەند بێ ئەدەبە