بگۆڕینەوە

لە کتێبی:
دیوانی پیرەمێرد
بەرهەمی:
پیرەمێرد (1867-1950)
 1 خولەک  683 بینین
تۆ وام تێ مەگە من هەردەگەردم
من خاوەن سوپای ئەندێشە و دەردم
هەرچی لە دەشت و چیا و سەر ئاوە
بە بەهای شێتیی خوا بە منی داوە
سفیدەی بەیان، زەردەی خۆرەتاو
تریفەی مانگ و لەنجە و لاری ئاو
سڵ و ئاوڕوو، گەردنبەرزیی ئاسک
قاسپەقاسپی کەو لەسەر ئاسۆ و باسک
گوڵ و گوڵاڵە و نێرگسی بەهار
شۆخی بەڕەزا و چنوور لە نزار
ئەمانە یەک یەک بە تۆ ئەبەخشم
تۆش لە نازداریی خۆت بدە بەشم
بۆ سفیدەی سوبح سای بەرۆکەکەت
بۆ زەردەی خۆریش زەردەخەنەکەت
مانگ بۆ ڕۆخسارت، ئاو بۆ جەبینت
ڕەمی ئاهوویش بۆ لەنجەی شیرینت
قاسپەقاسپی کەو بۆ قاقای جوانت
نەغمەی بلبل بۆ وردە ڕازانت
گوڵ بۆ نازکیت، گوڵاڵەش لێوت
چنوور بۆ زوڵفی لوولی پەشێوت
ئەمانەم لەگەڵ بگۆڕەرەوە
بەراوردیان کە و گرەو بەرەوە