رسیدن عریضەی وزیر بحضور پادشاهی و امداد روانە کردن جهت وزیر

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 3 خولەک  487 بینین
یاوا بە سوڵتان عەریزەی وەزیر
واناشان پەی شا عەرزەی پڕ تەئسیر
موخبەر بی سوڵتان جە حاڵ لەشکەر
مەدهۆش تەمام نە ڕووی تەخت زەڕ
دمای یەک ساعەت جە هۆش بی بێدار
تەڵەب کەرد دەردەم دەبیر ئەفکار
واتش هەی دەبیر مەر چێشەن عیلاج
پارە بی نامووس، تەختم بی تاراج
دەبیر وات شاهم دڵ ماوەر بە جۆش
ئەسپاب دنیا گا نێش و گا نۆش
یە گشت نە گەردش چەرخ گەردوونەن
ئاسارش نە ڕەنگ بۆقلەموونەن
جە قەهر و جە لوتف نییەن پایەدار
ساتێ نە سەد ڕەنگ مەنمانۆ ئاسار
مەر ئێدەن ئەوزاع دنیا پەرستی
گا فەتح ئوموور، گاهێ شکستی
بفەرما جەم کەر سوپای بێ حیساب
ڕەوان کەر پەرێ وەزیر بە شیتاب
دەردم تەعیین کەرد پەرێ هەر تەرەف
جەم بین سەرداران تیپ تیپ و سەف سەف
سیلسیلەی سوپا چون موور خرۆشا
خەیمەی دلێران سەرزەمین پۆشا
هەر تەرەف سوپا ئاخێز کەرد چون موور
سەرداران یەک یەک ئامان بە حوزوور
شا کەرد ئافەرین زومرەی سەرداران
بە لەفز تەعزیم فەرماش ئەی یاران
ئەلخەنناس شوم ئاوەردەن سوپا
سوپای وەزیرش یەکسەر کەرد تەبا
مەر یە غیرەتەن جەنگی دلێران!
شەیاتین جە موڵک شەرع کەرۆ تەیران
ئەممارەی کافر ئیبلیس جەبرییەن
ئەلخەنناس شووم تەمام دەهرییەن
قەسدش نە ئێدەن لەعین بێ ڕام
ڕەواج دۆ بە حوکم سەفینەی نیزام
هەرکەسێ خاریج ئایەی مونەززەل
یەعنی بە ئەحکام قانوون کۆ عەمەل
وەیتەور جە تەفسیر ئایە مەفهوومەن
هەم کوفر هەم زوڵم فیسقش مەعلوومەن
ئەگەر شەهید بان جە حەربەی جیهاد
جە عوقبا بە لوتف حەق مەبان دڵشاد
ئەر کافر بە دەست هەرکەس بی مەقتوول
زەنبش بە سەواب حەق مەکۆ قەبوول
زومرەی سەرداران ئامان بە جەواب
کەردن سەنای شا بە ڕەسم ئاداب
واتشان ئێمە فەرمانبەرداریم
بە فەرمان شا گشت جان نیساریم
بە تەوفیق حەق دانای جیهاندار
مەکەروون کارێ بە سوپای کوففار
مانۆ داستان تا هەزار و هەن
هەر مەحفەل بە مەدح سوڵتان بۆ ڕەوشەن
سوڵتان بە جەواب شێران بی ڕازی
تەڵەب کەرد نە پێش عیشق مەجازی
بە وەجهـ خەلعەت خەرقەی مرواری
پێش بەخشا چەنی ڕوتبەی سەرداری
هەم کووس درەفش، هەم خەیمەی خەرگا
هەم قەبز و هەم سەرف ئوموور سوپا
یەکسەر عەتا کەرد بە عیشق مەجاز
جە بەین ئەقڕان کەردش سەرفراز