راهی شدن الخناس بە سپەسالاری بە اقلیم پنجم

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 1 خولەک  552 بینین
سەرداران پۆشان ئەسپاپ شاهی
ئەلخەنناس جە پێش سوپا بی ڕاهی
فەوج فیتنە ژەند نەققارەی نەگبەت
سەف دان جە دەورەی ئەمیر توهمەت
جە سیم ئەسپان سوپای خەشمناک
یەک تەبەق زەمین خێزا جە ئەفلاک
شا شی بە جای وێش، سوپا بی ڕەوان
سەدای کەڕەنا بەرشی بە کەیوان
ئەلخەنناس جە پێش، سوپا جە عەقەب
کێشان درەفشان سوپای پڕ غەزەب
نەگرتش ئارام شای «ابن الحارسعەرەبی»
تا یاوان بە سەمت ئیقلیم خامس