اقلیم هفتم کە اسمش قانون است و خدیوش ابلیس علیە اللعنە است

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 1 خولەک  448 بینین
ئیقلیم هەفتەم باوەر بە قەڵەم
موڵک عەزیمەن پڕ بەڵا و ئەلەم
پڕ ئاشووب و شۆر موڵک فنوونەن
مەشوور عامەن، ئیسمش قانوونەن
یەک شەهر عەزیم نەو جا عەیانەن
ئیسمش تەکەببور عالی مەکانەن
بوخل و حەسد و عەنیدی و فیتنە
زوڵم و قەهر و جەهل، هەم کوفر و کینە
شەهر و قەسەبەن جەو موڵک هەفتەم
مەعموورەش بێ حەدد، زەرعش پڕ نە دەم
خدێو ئیقلیم هەفتەم ئیبلیسەن
مەرکەزش کیبرەن، تەختش تەلبیسەن
نیشتەن نە ڕووی تەخت وە بێ خەوف و بیم
فەرمان فەرماشەن جەو موڵک و ئیقلیم
یەک عەیارش هەن ئیبلیس عەنید
مەشهوورەن ئیسمش خەتەرەی پەلید
ئیبلیس هەم وەزیر نەفس قەبووحەن
شمر ئاسا نە قەسد حوسەین ڕووحەن
مەقەڕڕەن نەو موڵک مەککارەی مەلعوون
زێوەر کەردەن تاج بە لەعل ئەفسوون!!
جە خەیمەی شەحنا نیشتەن ئەهرەمەن
جە سروور بەزم بەستەن ئەنجومەن
پەنام دەر بە لوتف حەییی ڕەببانی!
حیفزم کەر نە شەڕ شووم شەیتانی
«فەقێناسناوی ئەدەبی» تەمام بی ئیقلیم هەفتەم
دروود بەر موحەممەد نەبییی خاتەم