منازعه‌ی مؤلف با نفس خودش و خطا گرفتن از خودش

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 2 خولەک  532 بینین
ئەمما من جە کار قەدەر حەیرانم
پەی چێش من دائیم خانە وێرانم
گا واچوون ئەفکار ئابام کەرد غائیب
پۆسە بیم دوچار دەرد و مەسائیب
گاهێ مەواچوون زومرەی سولەحا
گشت بین بە عیللەی عەددوو موبتەلا
هەم مووسا، مەسیح، ئادەم و یەحیا
هەم شەیس و هەم نووح، لووت و زەکەریا
خەلیل و یوونس، ئیدریس و ئەیووب
ساڵح و شوعەیب، یووسف و یەعقووب
«موستەفا» جە دەست قەوم کێشا ئەلەم
«مورتەزا» نە حەرب عەدوو نە ستەم
دەرد شەهیدان سەحرای کەربەلا
کەس نەدیەن وە چەم نە توول دنیا
هەم ئیمام مووسا جەمعی سەییدان
یەکسەر شەهید بیەن بە تیغ و زیندان
ئیمام حەنبەل شەهید بی جە بەن
شافیعی فیرار جە دەست دوشمەن
«ڕەزا» ی خوراسان ئیمام هەشتەم
شەهید بی بە زەهر عەدوو بە ستەم
گاهێ مەواچوون جە ئەحمەقانم
دائیم بەی تەورە جگەر بوریانم
گاهـ واچوون جە بەخت نەداروون ڕەغبەت
گاهـ واچوون حیرسم نەکەرد قەناعەت
«فەقێناسناوی ئەدەبی» جە هیچکام نەکەری گلە
پەرێ ئەحمەقیت داریم ئەدیللە
واریدەن حەدیس «سيد البشرعەرەبی»
هەرکەس جە سۆراخ کاری کەرد زەرەر
دووبارە بەو کار ئەگەر بی مەشغوول
ئەحمەق ئەو کەسەن زەلووم و جەهوول
مەگەر زەهر قەوم تۆ چەند جار نۆشای؟
چەند دەربەدەری و میحنەتان کێشای؟
پەی قەوم ناچیز چەند جار بیت زەلیل؟
نەکەردی تۆبە نەبیت مونفەعیل
نە بە پەند و نوسح نە بە دار و گیر
نە بە عەهد و سوڵح نە بە تێغ و تیر
نە ئامان بە دام، نە کریان چارە
پەی چێش بە جایێ نەبیت هاوارە
نە ڕەحم و مروەت نە وەفاشان بی
نە حوجب و ئەدەب نە حەیاشان بی
ئەر نە سیلەی ڕەحم داری ئیعتیزار
تەرکش ستەمەن هەم یار و دیار
سا پەی چێش ئین بار تۆ جەی مەعرەکە
ناوەردی بە یاد ئەو تورک و تەرکە
هەم سالم مەبیت نەی بەند و عەزاب
هەم وەی تەور خانەت نمەبی خراب
ئەگەر چەنی قەوم مەبیت موتتەفیق
خەلاسیت مەبی تۆ نەی مەنجەنیق
یەک تیمسالم هەن پەرێت باوەروون
پەی ئەحمەقیی وێت ئیقناعت کەروون