رسیدن روحانیت حضرت غوث آنجا به حضور حضرت رسالت پناهی علیە السلام

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 2 خولەک  494 بینین
بە جانیب و سەر وێش کەردش نەزەر
شەخسێ دی بە چەم موجەللای ئەنوەر
نە جای تەعەججوب جە «أخيعەرەبی» پەرسا
یە ڕۆح کامین نەبییەن نەی جا؟!
وات: «يا سيدی!عەرەبی» هەم جە نەسڵ تۆن
نەتیجەی حەسەن سیفاتش بێشۆن
بە «عبدالقادرعەرەبی» مەنشوورەن نامش
«غوث الاعظمعەرەبی» ەن پایە و مەقامش
جە تەئریخ «عشقعەرەبی» مەیۆ بە دنیا
دین موبینت مەکەرۆ ئیحیا
فرسەتش زانان تەنهاییت نەی جا
بە ئەدای خزمەت تەحسیل کۆ ڕەزا
بۆسا جەبینش وات: «يا ولديعەرەبی»
دۆش دەر بە قەدەم نوور سەرمەدی
خەم کەرد قامەتش پەی شاهـ سەتوەت
وێش کەرد بە مەحمەل کۆگای نبووەت
دەرلاد جە پایەی ڕەفڕەف بی ڕەوان
هەم موقەڕڕەبان چەنیش بە دەوان
خیتاب کەرد بە غەوس سالار کەونەین
فەرماش: ئەی فرزەند «غوث الثقلينعەرەبی» !
دۆشت بی مەحمەل قەدەم نەبی
قەدەمت شامیل دۆش هەر وەلی
هەر وەلی قەدەم یەک نەبی دارۆ
تۆ هەم جە قەدەم من سەبتی ئارۆ
وەقتێ تەوەللود «عبدالقادرعەرەبی» بی
جای قەدەم نە دۆش ڕاستش زاهیر بی
جە لای بەعزێ حین ڕکووب بوراق
مەسئەلەی نەبی و غەوس بی ئیتتیفاق