ئەی دڵ مزگانی ئاما کۆچی یار

لە کتێبی:
دیوانی مەولەوی
بەرهەمی:
مەولەوی (1806-1882)
 1 خولەک  1445 بینین
ئەی دڵ، مزگانی، ئاما کۆچی یار
شای شادی سەر دا، خەمان کەرد فیرار
ها گەرد و غوبار مەحمەل دیارەن
دەک لێڵاویت بۆ چۆنت قەرارەن؟
چون بەدەن جە تاو هیجرانی باڵاش
ئەسڵەن هازو هێز نەمەندەن جەلاش
فیراقش بەو تەور تەوانا سەندەن
پا قووەی ڕەفتار جەلاش نەمەندەن
فرسەتەن ئەڕواح بشۆ وە پێشواز
پەردەی بینایی تۆ پەی پایەنداز
دیدە فەرش بووزۆ وە سەتحی ڕێشدا
تاکە سەمەندش پا بنیۆ پێشدا
عەینەین! وە ئەسرین ئاوپاشی ڕاش کەر
نەک گەرد بنیشۆ وە گۆنای دڵبەر
با شای خاڵخاسان جەمین پەڕەی گوڵ
وەی ئەساسەوە یاوۆ وە مەنزڵ