لشکر آرایی نوفل

لە کتێبی:
لەیلا و مەجنوون
بەرهەمی:
خانای قوبادی (1704-1778)
 3 خولەک  687 بینین
هەی بەیانەوە ئێڵجاڕی ئێڵەن
هەرکەس مەکسش کەرد جە ئێڵی وێڵەن
هەرکەس کاسەی ئا نۆفەڵش وەردەن
هۆرێزۆ پەی سان وادەی نەبەردەن
جەهدی جەنگ جوویان، بادی بادەران
سەنگین سواران، هونەرپەروەران
خنجەر گوزاران، ساحێب ساتووران
نێزەو کەماندار، گرد سەلەحشووران
جلووسی شێخان، فەرخوندە بەختان
ئاخێز کەرد نە چۆڵ جەبەل و سەختان
نە ڕۆژ کەردەن سەبر، نە شەو کەردەن خەو
یەڵغار دان بە جەخت، قەترە دان بە دەو
یاوان بە خدمەت سەردار وێشان
پەی مەحسووب سان، یەک یەک سەفکێشان
سان بەگلەران، سادق ئەنیسان
بەرشین جە تۆمار دەفتەرنویسان
لەشکەرنویسان جە شومارەی جەیش
سەرسام بین تەمام، بەتاڵ کەردەن عەیش
نۆفەڵ ساز ڕەزم ئەفراد و خانان
فەرما ئاوەردەن نە جببەخانان
قەڵخان چەرم کەتف گورگی کوهەن ساڵ
سافتەر جە ئەوساف زوجاجەی زوڵاڵ
خوودەی خوونکاری، پاک پڕ جە جەوهەر
تەی نیشان وە سەنگ یاقووت گەوهەر
زرەی چار ئایین موتەڵڵای تەڵا
وە چوار قال تەرقیم پەی دەفع بەڵا
قەبزەی تێغشان مێخ زەڕ ئەندوود
خەریتە بەیسووغ کارخانەی داوود
قوڵچاخان شەفاف نە قاڵب پەیوەست
فەوق مرواری بەند پەی ڕووپۆش دەست
سەرسنان سێ کووز نەی چۆی نەرم ساف
سەرخیشان سەرجۆش، مەودای مووشکاف
قەدارەی قەد پاچ بڕندەی قاتڵ
چەنی کەمەربەند پەی مەردان قابڵ
میسری بێ ئامان ژار ئالوودەی ژار
سیم و زەڕ خەلاف ڕەخت میناکار
باڵچغ سونع ساف کارخانەی فەڕەنگ
مورەسەع وە لەعل دانەی گران سەنگ
شا نۆفەڵ هیممەت خەیلێ عالی کەرد
جبەخانەی وێش تەمام خاڵی کەرد
نەژدی نەژادان نەتیجەی نامی
بەستە پەی مەساف وەخت نیکنامی
تەمام وە ئەسباب بەرگ باشەوە
بە زین و سەرزین خۆش قوماشەوە
جل ئارام تورمە تەمام سورمەدز
تاق شاڵ پەشم کشمیری گوڵدۆز
لجام لاجەوەرد، ڕکاب تەڵا تەرز
بەخشا وە شێخان والای پایەبەرز
کەرەم ڕێزان کەرد والیی موڵک نەجد
سپاش مونعیم کەرد بە ئەڵتاف و وەجد
وە ئەسپ و ئەسباب گورز و تێغ و تیر
کەمان و کەمەند، خوودەی زەڕ زەنجیر
فەسڵ تەدارەک سپاش تەمام کەرد
شەخسێ وە نائیب ئێڵ و ئەحشام کەرد
بە عەزم عبوور تەڵەب کەرد مەڕکەب
خێزا بانگ بەرز يا اخی اركبعەرەبی
برام سوار بەر بە ئەسپ ڕەهوار
با هوراکێشان، بی وە هەی سوار
نیشت نە خوان زین وێنەی کەیانان
نەوازان سازان نە میهتەرخانان
بە حوکم فەرمان دارای موڵک بەڕ
کێشان بەیداخان زەڕین باڵ زەڕ