نامەنووسینی مەجنوون بۆ لەیلێ

لە کتێبی:
لەیلا و مەجنوون
بەرهەمی:
خانای قوبادی (1704-1778)
 1 خولەک  826 بینین
نویسا لەیلێ یار وەفادار
یاوا پێم نامەت بێ سەبر و مەدار
تۆ ئەو کەسەنی لێم کەردی تەکلیف
سڕی عەشقت بۆ نە قەلبم زەعیف
قەتع کەردی جە دڵ من شەوق و شادی
ئەسرین جە دیدەم جارییەن عادی
قەوم و خوێش جە من کەردی وە دوشمەن
جام بی وە دامان کۆهـ دەشت و دەمەن
ئیسەیچ سەبرت بۆ سەبووری خاسەن
سەبووری مایەی جە غەم خەلاسەن
نامەش دا بە دەس سوار دانا
دمای کار وێش وە لەیل کیانا
وێش جەو بیابان بە گریە و زاری
شیعر شۆر و شین جە بێقەراری
مودەتێ مەدید مەند شەوان تار
ڕۆوان مەگێڵا ئەتراف و ئەقتار
زەحیف بی ئەندام دڵ پڕ جە وەسواس
ماتەمزەدەی غەم «مخقل الحواسعەرەبی»
ئی هەواڵ وە لای لەیلێ چون یاوا
واتی وە خەنجەر جەرگت شکاوا
گرەوا بە یار جە بەدبەختی وێش
یەک مەحرەم ڕاز تەڵەب کەرد وە پێش