بردن ملوح شاه قیس فرزندش به طواف کعبه

لە کتێبی:
لەیلا و مەجنوون
بەرهەمی:
خانای قوبادی (1704-1778)
 3 خولەک  831 بینین
بەواتەییاران عیماری هەودەج
حازر کەرد چەنی قەیس بسۆ پەی حەج
جە خاسان وێش چەند بزورگەوار
ئامادە کەردش بە شیرین ئەتوار
هەدایای بێ حەد، ناقەی قوربانی
بەردەن وە دەربار دانای ڕەببانی
وە نییەت حەج بەستشان ئیحترام
ڕوو نیان وە ڕای، بيت الله الحرامعەرەبی
یاوان وە حەرەم کابەی موبارەک
وە لەببەیک، لەببەیک، تەهیە و تەدارەک
تەوافول قودووم مەککەی موعەززەم
نماز جە مەقام، ئاو واردەی زەمزەم
مولتەزەم چەنی حیجر ئیسماعیل
حەجەرول ئەسوەد بۆسان بە تاجیل
سەفاوو مەروە، مینا و موزدەلەف
کۆهـ عەرەفات گرد لوان بە سەف
شەیتان کەردەن ڕەجم، کەردەن قوربانی
ئامان وە تەواف بەیت ڕەببانی
مەلووح وات بە قەیس نوور دیدە و دڵ
وە پەردەی کەعبە چنگ بدەر چون گوڵ
واچە یا ڕەببی پادشای شاهان
تەوبە و پەشیمان جە گرد گوناهان
بە ئەڵتاف وێت جە ڕووی ڕەزا و مەیل
بەر کەریم جە دڵ سود سەودای لەیل
قەیس دڵحەزین دەست بەرد وە باڵا
چنگ پێکا وە زەیل پەردەی بەیت، ناڵا
وات ئەی خوداوەند موبەڕڕا جە عەیب
سەتتارول عیووب، پشت پەردەی گەیب
جە دونیا و عوقبا بە تۆم هەن ئیمان
جە ردین گوناهـ تەوبە و پەشیمان
بغەیر جە مۆبەت حەقیقەت لەیلێ
زیادتەر بۆ جە دڵ جە سابیق خەیلێ
چون جە سوورەتش سانیعم دییەن
پەی عەشقی لەیلێ مانیعم نییەن
شەرت هەر ئەو شەرتەن پەی لەیلم کەردەن
بازگەشتیم نییەن تا بە ڕۆی مەردەن
ئێد وات و بەرشی جە یانەی حەرەم
ڕوو کەرد وە سارا دەروون پڕ جە غەم
بابۆش ئەساسەی سەفەر پێچاوە
چەنی هامڕاهان شی وە کەجاوە
سواران خێڵ ڕواڵان بە دەو
قەیس دیان نە کۆ، گرتن دەور ئەو
ئامان دەست و پاش بکەران وە بەند
واتش بە یاران لێو بە شەکەرخەند
ئێوە و خوداتان من خوار خەستەم
جە ڕووی بێڕەحمی نەکەن دەستبەستەم
بابۆش بە زاری گرتەش نە ئاغۆش
واتش ئەی فەرزەند دارای عەقڵ و هۆش
ڕاگەی بەدبەختی مەگێڕە نە وەر
ماوەرۆم پەرێت لەیل نازپەروەر
قەیس بی خاترشاد، دەروونش جۆشا
دمای چەندین شیعر، لیباسش پۆشا
شی وە پشت زین، جەهان پەیماوە
چەنی ڕەفیقان هەی بە دماوە
ئامان وە یانە بە خۆشی و شادی
ئێڵ ئامان پێشواز موبارەکبادی
مەلووح میهمانی میهمانان کەردش
هەرکەس پەی وێش تەبەڕوک بەردش
جە دمای تەبەڕوک، وروود حەجاج
مەجنوون بی مەلبووس زەڕبەفت دیباج
برا و خواهەران، پدەر و مادەر
شاد بوون بە ئەڵتاف قەیووم قادر
قەومان و خوێشان عامری فەرجام
ئامان وە سەر کار لەیل جەمین جام