نێوی مانگەکان

لە کتێبی:
دیوانی حەقیقی
بەرهەمی:
حەقیقی (1902-1996)
 1 خولەک  829 بینین
نێوی مانگەکان بە کوردی خۆمان
بەهار و هاوین پاییز و زستان
ئەووەڵی بەهار خاکەلێوەیە
دووهەم بانەمەڕ سێهەم جۆزەردان
هاوین پووشپەڕە دوای ئەو گەلاوێژ
بە ئاخر مانگی دەڵێن خەرمانان
پاییز ڕەزبەرە ئەوجار خەزەڵوەر
سێهەمین سیخوار هەموو بەیانان
زستان بەفرانبار لە گەڵ ڕێبەندان
ئەوجار ڕەشەمە ئاخری هەموان