لەسەر قەڵای تووس مەلێک نیشت بوو

لە کتێبی:
لە چوارینەکانی خەیام
بەرهەمی:
عەونی (1914-1992)
 1 خولەک  125 بینین
لەسەر قەڵای تووس مەلێک نیشت بوو
کەللەی کاوسی لە چنگ گرتبوو
بە کەللەی دەگوت حەیف و مخابن
کوا دەنگی زیل و ناڵەی تەپڵی توو
خیام:
مرغی دیدم نشسته بر بارهٔ طوس
در پیش نهاده کله کیکاووس
با کله همی گفت که افسوس افسوس
کو بانگ جرسها و کجا ناله کوس