فەڵەک نە بەختم بەرق ستەم دا

لە کتێبی:
هەوارگەی دڵان
بەرهەمی:
سەید تاهیر هاشمی (1915-1991)
 2 خولەک  645 بینین
فەڵەک نە بەختم بەرق ستەم دا
وەسەریانەی دڵ ساعیقەی خەم دا
بەوتەرزە، تەرزەش نە بەختم وارا
باخ شادیم کەرد وە خاک سارا
نە هەر دیارێ، سەیل هۆرکەردەوە
کشتەی ئارەزووم، لافاو بەردەوە
قەهقەهەی خەندەی بەدان وە بەختم
بەرزەن، بە وێنەی زایەڵەی سەختم
تانەی ناکەسان ڕیشەی هەستیم کەند
چفەی بەدوازان مایەی شادیم سەند
وادەی نادروست یاران گیانی
گوفتاردووڕەنگ دۆس ڕۆحانی
ئامەشۆی وە ڕاست، ڕەقیبان چەوت
یەکسەر پێم نۆشان بادەی فەنای فەوت
مەردڵ جە سەنگ بیم، تەکانم نەوەرد؟
تەرک ڕەویەی شەرت یارانم نەکەرد
بەزەییش ناما کەس وەلاڵەمدا
وە سەحەر هانا و شەوان ناڵەمدا
جەفای چەن ساڵەم گشت وە هەدەر بی
ئاخ نەخڵ موراد عومرم بێبەر بی
گێجە لوول قەوڵ نامەردی مەردان
تۆز جەستەی من بەرد پەرێ هەردان
تووتیام نەچەم سوودەی ئەڵماسەن
حەریر وە باڵام وێنەی پەڵاسەن
مەی شادیم ژاراو دەرد مەینەتەن
بوڵەندیم پەستی، بەرزیم نگبەتەن
شەربەتم شەرەنگ، گەنجم وە مارەن
بوڵبوڵم قاڵاو، گوڵم وە خارەن
دۆسم وە دوژمن، یارم ئەغیارەن
ڕۆشەنیم زوڵمەت، سەفام غوبارەن
ڕاسیم وە درۆ، حەقم باتڵەن
دەوای دەرد تەبیب، پەریم قاتڵەن
بازاڕم کەساد، سوودم زیانەن
نەقدم نا ڕەواج، مایەم سەر ژانەن
وەی تەورە من بیم جە دڵبەر مەحرووم
تاهیر، نەدیەنش دیدەی دەهرشووم