دڵ بێ قەرارەن

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 2 خولەک  276 بینین
دڵ بێ قەرارەن .. دڵ بێ قەرارەن
یا «رسول اللهعەرەبی» دڵ بێ قەرارەن
ئەوەن تەقسیرات بە جەسەم بارەن
لە شەرمەندەگیم عالەم بێزارەن
لەعین پێم کەردەن گوناهان هەزار
بە وێنەی حیمار وێم کەردەن بار
بە زوبان چون کەلب، وە بار چون حیمار
یا خالیق تەوبە هانا سەد هەوار
نە جای عیبادەت شەراب مەوەردم
ئیخلاسی چەنی دونیا مەکەردم
دنیا یار نییەن، دەخیل ئەغیارەن
هەوای مەحەببەت خار بیمارەن
مەویا من سزای خاسی بوەردام
ئیخلاس دنیا چەنی مەکەردم؟
لە خەوف عەزاب ئاهیرەی مەحشەر
بابۆ نە فرزەن نەدارۆ خەبەر
لە گڕەی جەحیم، شەرارەی دۆزەق
من بەران پەرێش بە فەرمان حەق
مەسۆزم بە نار مەبم بە قەقنەس
مایەی گەنجبازیم مەچۆ بە هەوەس
داخل وە مەیدان «دار الغرورعەرەبی» بیم
لە مەدرەسەی جەدد سەیدان دوور بیم
وەسیەتم ئێدەن هەر کەس بمانۆ
دنیای بێ وەفا وە یار نەزانۆ
نە عەمر و نە سەرف، نە دونیا و دەوڵەت
نە کەیف، نە ئاهەنگ، نە شایی و شەوکەت
نە زەوق، نە زینەت، نە زەمزەمە و ساز
نە ناڵەی موتریب، نەغمەی خۆش ئاواز
نە ڕاو، نە شکار، نە قوشخانە و باز
نە تیپ لەشکەر، نە ڕەعیە و سەرواز
پەی ڕۆز مەحشەر نەیاوان وە کار
غەیر نە زات حەق دانای کردگار
نەمروود بەو جەلال بێ شومارەوە
بەو خوڵک لەعین گاور کارەوە
وە چەن سەرداران شەهریارەوە
خەلیل دا وەدەم گڕەی نارەوە
فیرعەون بەو تابیع بەد ئەتوارەوە
قاروون بەو تای ڕیش گەوهەربارەوە
خوسرەو بەو تەڵای دەس هەوشارەوە
شێرۆ بەو مەراق قین و قارەوە
شەدداد بەو مایەی زوڵم و زۆرەوە
بەو بورج و دەماغ شەڕ و شۆرەوە
بەو باغ ئیرەم نادیارەوە
ئەجەل کۆتاش کەرد بەونەهارەوە
زەححاک بەو ماران تڵفان خۆرەوە
نەزانا ئەجەل ها بە کۆرەوە
چیشان کەرد وە چی؟ عاقیبەت مەردەن
گشت ئەرواح وە زەیت دۆزەق سپەردن
یا ساحێب موڵک چوار گۆشەی جیهان
یا حەی، یا قەییووم، دانای لامەکان
بۆ بە شەرافەت ئیسم موستەفا
لە هەر دوو سەرا پێم نەدەی جەفا
ئەووەڵ لە دونیا، دوومین قیامەت
سەرفرازم کەی کەرەم بێ غایەت