نامه از بغداد گفته

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 3 خولەک  235 بینین
سیوەیل گەردوون .. سیوەیل گەردوون ..
سوڵتان یەمەن، سیوەیل گەردوون ..
مورغ زەڕڕین ڕەخت چەتر بێ ستوون
موعتی موجەوهەر عەرەز بە هاموون
فەرەنگسە ئەوقات نەزمش دا قەرار
یەنگی دنیای چەرخ سیوەیل کەرد ئیزهار
جلووس کەرد نە تەخت جەمشید و دارا
خەرمەن کەرد خەڵات زێوەر و خارا
لیوای وەلوەلە نە چەرخ ستانا
جەلای جەوهەرش سایە نمانا
گوهر بخاور عرب مسک و شامدەقی نائاشکرا
زنگ عشای غرب ضحا ترک جامدەقی نائاشکرا
جەوز و شفتالوو زەڕڕین قەبا کەرد
گەز و پەڵک و بید مەست سەبا کەرد
نەخل و عاج و ساج شمشاد ڕەعنا کەرد
نارنج و لیمۆ ڕشتەی ڕەزا کەرد
شەم ئاغاج ئەسفەر، بایەف ئەخزەری
دلوو چۆغەیی، گێلاس ئەحمەری
ئەنار زەڕ وەرەق، ئەرجن بە ئەتڵەس
ئابەنووس بە ڕەنگ سورمە کەرد قەقنەس
گۆیژ سەند جامەی مەلەس نە سیوەیل
کێکف یاقووتی، وەن زمڕووت مەیل
تووت تورمە پۆشا، ئەرمووت حەریری
قەرەقاچ پۆشا کەژ جە فەقیری
بە کول و ترنج تەڵای حیموردەقی نائاشکرا دا
بە بید و ئەنجیر دێبای لاهوور دا
عینەب چەنی سێف کەرد زەعفەرانی
قەیسی قەناوێز قەڵەم قەترانی
شیلان سورمەڕێز، تەروو قاقەپۆش
عەرعەر قەدیفە، بوز خامەک نە دۆش
بڵاڵووک مەخمەڵی، کەوت پارچەیی زەڕ
مۆرد و عوود چەنی مەڵحەم موعەتتەر
خارا دا بە قۆخ، ئاڵی بوخارا
چنار کەتانی، بناو کەرد حەمرا
سەندەل قرمزی، زریسک لالە ڕەنگ
بەڕوو پارچەی هیند، تووڕک لەعل سەنگ
تویلک و لاولاو بیبیی خەتایی
تەنگز و سنجد پۆشان دارایی
دارشان شیرداخی، فندق یەمەنی
مازوو ڕوممانی، زەیتوون چیمەنی
عەنناب و نەبوگ سماق زەڕ وەرەق
سەرو و ژاڵە سورخ، بادەم کەرد ئەزرەق
ڕەنگین کەرد داران دائیرەی دارا
تا چەند موددەتێ وەی تەور ویارا
ناگا چەرخێ وەرد گەردوون ئەوقات
چەواشە کەرد بەخت سوهەیلی سیفات
قەوس چەپیواز، زوحەل بی مەغروور
میزان میڕڕیخ سوهەیل کەرد مەغدوور
نە بورج قەمەر عەقرەب عەیان کەرد
پەی غەزای هاموون هەوای خەزان کەرد
نە وەیشوومەی سەخت خەزان خێزا وەی
درەختان نە بەرگ حاتەمی کەرد تەی
نەمیمەی نامیقکەس جە «دار السلامعەرەبی»
سەند جە دار وەن بەرگ نیکۆ نام
خار موغەیلان عەرەب عوریان کەرد
ئاسار ئەکراد مەست زیان کەرد
ئەرجن نە فوغان، کێکف نە بوڵخاخ
ڕێزا وەڵک جەوز کۆساران بە داخ
شیوەن وست نە شین زایەڵەی زەیتوون
ڕووس کەرد بوخارای درەختان زەبوون
حوکمش جاری کەرد پڕووسیای خەزان
جە نەمسەی دووەیل درەخت وست ئەمان
دوود جە دەماوەند دەهەن جیا کەرد
کۆی داران چون توور سینا سیا کەرد
ئەخز و عەتای چەرخ، «فەقێناسناوی ئەدەبی» وەی تەورەن
تەحویل و تەنقیس دنیا چون دارەن