شیرین ئازاد کەرد

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 2 خولەک  216 بینین
شیرین ئازاد کەرد.. شیرین ئازاد کەرد ..
ئەفعییان پەی دۆش باهووش ئازاد کەرد ..
عەرەقچین وە چەتر وە چین سەواد کەرد ..
وە چین قەسد قەتڵ زومرەی زوههاد کەرد ..
نە بورج قەمەر عەقرەب ئیجاد کەرد ..
مونەججیم جە بیم هەردوو فەریاد کەرد..
حاجیب وە مەودای سەیف جەللاد کەرد
سەم وە ئیشارەی موژەی فوولاد کەرد
عەین وە بادەی بەزم شای کەیقوباد کەرد
نەشئە وە باعیس «ام الفسادعەرەبی» کەرد
گۆنا وە مەجمەر کوورەی حەدداد کەرد
نە یاقووت حەببەی زمڕووت بنیاد کەرد
لەعل لەب هوونین کەللەی فەرهاد کەرد
عیشوەی ڕازش تاق کیسرا بەرباد کەرد
مەزەی فەم بە شەهد باغ شەدداد کەرد
شوعلەی زنجش جام جیهان ئاباد کەرد
شیشەی گەردەنش قەیس نامراد کەرد
نمەدپۆش نائیل قەتڵ بەهزاد کەرد
ئەسکەندەر نۆشای زەنەقش یاد کەرد
زولمەتش خزر بە حەیات شاد کەرد
سەمەرقەند سەدر دوو قەند موعتاد کەرد
ڕائیحەش نە عەتر شاران زیاد کەرد
ناف بەستەی تەلیسم حیکمەت گوشاد کەرد
بە نەقش ئەوسەت باڵای شمشاد کەرد
خێزا ئاهووی بەڕ، بیم جە سەییاد کەرد
«فەقێناسناوی ئەدەبی» یەئس زێد ئابا و ئەجداد کەرد