نە ئافاق تاق کەرد

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 1 خولەک  220 بینین
نە ئافاق تاق کەرد .. نە ئافاق تاق کەرد ..
شیرین شیرینیش نە ئافاق تاق کەرد
ڕیشەی کڵاوزەڕ وە تەمتراق کەرد
فەرهاد سەرنیگوون تەکلیف شاق کەرد
ئەفعییان نە دۆش باهووش ئیتلاق کەرد
قەسد قەتڵ عام زومرەی عوششاق کەرد
پەرچەم پەرچەمان جە هەم نیفاق کەرد
عەقرەبوار نە بورج قەمەر یاتاق کەرد
ئەبرۆ خەمیدەی خەت مەششاق کەرد
مەودای موژەی مەست سەمم توریاق کەرد
نیگا ناز وە باز شیروان سماق کەرد
خوسرەو سینە چاک، شێرۆ مەراق کەرد
جەبینش وە جام جەمشید مەزاق کەرد
دەهەن موزاب بادەی ڕەواق کەرد
گەردەن مونەققەش فەیرۆزەی ساق کەرد
هەر دانەش سەد دڵ ئاوێزەی فاق کەرد
مەم قەندیل سەدر، قەد وە سنجاق کەرد
ڕەزم هەفت لشکریدەقی نائاشکرا ئینتیفاق کەرد
ناف وە قوتووی عیلم جە ڕوو ئیشراق کەرد
گۆی سورین بە مووی میان مەششاق کەرد
ناز وە ئیفتیخار کوورەی ئافاق کەرد
بە غەمزەی غەزای موڵک عێراق کەرد
ڕازش قەیس بە موڵک دوجەیل موشتاق کەرد
فەقێناسناوی ئەدەبی وە سەرتیپ سەمت فیراق کەرد