بیم ڕووحمەن

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 2 خولەک  201 بینین
بیم ڕووحمەن .. بیم ڕووحمەن ..
مەنسووروار نەی بەند بیم ڕووحمەن ..
وادەی تۆبەی عەهد جای نەسووحمەن..
«سوی الحقعەرەبی» ئومێد کەشتیی نووحمەن
داردەس کییەن، کێن مەدەدکارم؟
کێ هەن بوازۆ عوزر کردارم؟
هامسەران وێم ڕەفیق جانی
وێشا جە وەندەم کەردەن پەنهانی
مەعلووم یە مەردوم ئاخر زەمانەن
بەستەی قەولشان ڕەسم زوبانەن
بێژەنوار نەی بەند حەبس زوڵماتم
کێ چون پیلەتەن بدۆ نەجاتم
یا بە زەرب سەیف حەربەی ڕەزمگاهـ
یا بە قووەی ماڵ ڕەهام کۆ نەی چاهـ
مەر جە کارخانەی حەیی ڕەببانی
بە سەیل ئیحسان شاهـ یەزدانی
بدەرۆ نەجات بەندەی سەوداسەر
وەرنە بەعیدەن جە سینف بەشەر
یا حەق بە حورمەت شای «أهل العباعەرەبی»
بە سیڕڕ ئەسرار سینەی مورتەزا
بە ئایەی قەدیم، بە عەرش ئەعزەم
بە شەرەفناکیی کەعبەی موعەززەم
بەشق شوهەدای سەحرای کەربەلا
بدەر نەجاتم نەی بەند بەڵا
پەرگەندە ئەقوام، خانە تاراجم
وێم جە بەند بە حەرف نامەرد موحتاجم
یا ڕەبی دادم نە دەست ڕوومەن
جەبر و زوڵمشان نە تۆ مەعلوومەن
مەیل کەرەم کەر «الله الصمدعەرەبی»
هەنی تۆبە بۆ جە کردار بەد
«فەقێناسناوی ئەدەبی» هانا بەر بە قاپیی عولووم
تا مدۆت نەجات نەی بەحر قولزووم