در مقامگاه اعراف گوید

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 1 خولەک  181 بینین
دەروێشناسناوی ئەدەبی بە تەوفیق زات «لا يخافعەرەبی»
باوەر بە تەعریف عەرسەگای ئەعراف:
یەکجا نە مابەین جەحیم و جینان
بە قودرەت حەق بییەن نومایان
جە بەین هەردوو دارۆ ئیختیلاف
مەشهوورەن ئەوجا ئیسمش بە ئەعراف
بە نیسبەی جینان قیتعەی جەحیمەن
بە نیسبەی جەحیم قیتعەی نەعیمەن
وەسیعەن خەیلێ خۆشتەر جە دونیا
موقیمەن نەوجا جوملە بولەها
چون بێ عەمەلەن سینف مەجنوونان
حیکمەتش ئێدەن یەئسەن نە جینان
هەم جە پێشینان یەک قەول زەعیف
یاوان بە دەستم مەکەروون تەعریف
چون حاتەم تەی، عەدڵ نەوشیروان
هەردوو نە ئەعراف مەگێران مەکان
هەر چەند ڕاوییان قەولش ئەسبەقەن
ئەمما ئەسەححش جە عیلم حەققەن