گفتار در حیوانات که در جنت ... چند است

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 1 خولەک  210 بینین
پەرێ سامیعان دەروێشناسناوی ئەدەبی دڵڕێش
یەک ماددەی هەنی ئیعلان کەر نە پێش
غەیر جە ئینس و جان جینس چەند حەیوان
بە وەسڵ جەننەت مەبان شادمان:
قۆچ قوربانیی نەبی ئیسمائیل
ئەووەڵ پەی جەننەت مەیۆ بە تەعجیل
دووەمش ئوشتر سالیح پەیغەمبەر
نە عەرسەی جەننەت مەبۆ موقەڕڕەڕ
سێیەمش ئەو حووت حەزرەت یوونس
چەند ساڵ نە بەتنش کەردەبێ ئونس
چارەمش حیمار حەزرەت عوزەیر
نە سەفحەی جینان مەگێڵۆ چون تەیر
پەنجەمش قیتمیر ئەسحاب کەهفەن
نە سەحن جەننەت داخیل بەو سەففەن
وە هەم مەلفووفەن سەبعەی سەماوات
چەنی ماهـ و خۆر نە سەفحەی جەننات