آوردن دوزخ به عرصه‌گاه محشر

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 1 خولەک  198 بینین
«حسب الاشارهعەرەبی»ی عەلیم وەههاب
سوفووف مەلەک بێ حەدد و حیساب
مشن پەی دۆزخ بە تاب و تەعجیل
ئیلقا مەکەن ئەمر زات «ذوالجليلعەرەبی»
ماچان زات حەق تۆش کەردەن تەڵەب
ئاشکار کەردەن قولاپەی غەزەب
دەرلەحزە دۆزەخ مەیۆ بە سوئال
خایفم خەیلێ جە قەهر جەلال
مەر چێشم کەردەن جە قاپیی جەلیل
من کەردەن تەڵەب بە تاب و تەعجیل
ماچان بە دۆزەخ ئیرادەی حەققەن
جەزای عاسیان بە تۆ مولحەقەن