گفتار در احیاء اموات

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 1 خولەک  215 بینین
جەودما بە لوتف «احسان العميمعەرەبی»
مەیل مەکۆ بە «يحيی العظام رميمعەرەبی»
بە ئەمرش باران جە ئەبر قودرەت
مەیۆ نە بارشت ئەمسال شەهوەت
تا بە چهیل شەب قەتەرات باران
مەیۆ نە بارشت نە هەوای نیسان
بە ئەمر قودرەت زات بێ هەمتا
مەبان موجەسسەم ئەجساد و ئەعزا
جیسم هەر زیڕۆح بە بێ کەم و بێش
جەسیمەن هەر کەس نە سوورەت وێش
جەمیع میلەل نە تەحت توراب
ماچی ئەلئانەن نە تۆی ڕەخت خواب
بە یەد قودرەت زات «ذوالجلالعەرەبی»
مەحیا مەکەرۆ ئیسرافیل دەرحال
پەی ئیسرافیل ئەمر مەیۆ بە سودوور
بە ئیحیای ئەموات «انفخوا فی الصورعەرەبی»
سەیرکەن جە قودرەت زات پڕ سیفات
یە هەر ئەو سوورەن ئیحیاش کەرد ئەموات
غەیر جە حەق کێ هەن ساحێب توانا
ها ئیستە ئەموات بەو مەبۆ مەحیا
نەفخ مەدۆ بە سوور ئیسرافیل نەودەم
ئەرواح نە جەسەد وێشان موجەسسەم
سەیرکەن جە قودرەت شای قودرەت نوما
بە یەک ئان ئەموات کول مەبان مەحیا